10 svarbiausių pokyčių viešųjų pirkimų sistemoje – BNS APŽVALGA

Vilnius, rugsėjo 30 d. (BNS). Seimas ketvirtadienį priėmė atnaujintą Viešųjų pirkimų įstatymą, leidžiantį institucijoms laisviau spręsti dėl viešųjų pirkimų centralizavimo bei pakėlusį nedidelės vertės pirkimų bei žodinių sutarčių „lubas“. 

BNS pateikia dešimt svarbiausių pokyčių:

1. Nuo 2023 metų sausio neskelbiamų mažos vertės viešųjų pirkimų „lubos“ didėja nuo 10 tūkst. iki 15 tūkst. eurų.  

2. Nuo 2022 metų tokių pirkimų sutarčių žodžiu riba nuo 3 tūkst. eurų pakeliama iki 5 tūkst. eurų.

3. Nuo viešųjų pirkimų procedūrų atleistos nedideles perkančiosios organizacijas, kurios per metus pirkimams skiria iš viso iki 30 tūkst. eurų. Tačiau jos turės paklusti pagrindiniams pirkimų principams: lėšas naudoti racionaliai, dirbtinai nemažinti konkurencijos.  

4. Nuo 2022 metų liepos viešųjų pirkimų specialistai bus atestuojami. Kiekvienoje perkančiojoje organizacijoje privalės būti bent vienas toks specialistas. Žinias tikrins Viešųjų pirkimų tarnyba. Pirkimų specialisto pažymėjimas galios penkerius metus, tokiam pačiam laikotarpiui jį bus galima pratęsti.   

5. Nacionalinė perkančioji organizacija „CPO LT“ paslaugas nuo 2023 metų sausio teiks kitoms  perkančiosioms organizacijoms, daugelis jų privalės naudotis šiomis paslaugomis. Liberalesnė tvarka pritaikyta tik Vyriausybės ir savivaldos institucijoms.

6. Vyriausybei bei savivaldai leista apsispręsti, kada ministerijų ir įstaigų bei savivaldybių pirkimus centralizuoti. Vyriausybei leista pačiai spręsti, ar steigti vieną CPO, kuria naudotųsi visos ministerijos, ar leisti savo perkančiąsias įstaigas kurti kiekvienai ministerijai atskirai (iš viso jų būtų 14). Gali būti kuriamos ir sektorinės, pavyzdžiui, sveikatos reikalų perkančiosios organizacijos. Savivaldybėms irgi leista rinktis, ar kurti tokias įstaigas atskirai, ar jungti kelių savivaldybių organizacijas, ar dirbti tik su nacionaline „CPO LT“.

7. Savivaldybės privalės spręsti dėl pirkimų, viršijančių 15 tūkst. eurų, centralizavimo.

8. Viešųjų pirkimų dalyviai įpareigoti siekti, kad įsigyjamos ar siūlomos prekės, paslaugos arba darbai būtų inovatyvūs.

9. Vertinant prekių ar paslaugų tiekėjų pasiūlymus pirkėjas turės atsižvelgti į paskutinių metų tiekėjo mokamą darbo užmokestį. Daugiau balų bus skiriama tiekėjui, mokančiam didesnį atlyginimą.

10. Rengdama didesnės vertės viešai skelbiamą pirkimą, perkančioji organizacija privalės konsultuotis su rinka, jeigu per paskutinius metus perkant tokias pat ar panašias prekes ir paslaugas nebuvo gauta nė viena arba gauta tik viena tinkama paraiška.

Autorė Sniegė Balčiūnaitė

redakcija@bns.lt, +370 5 239 64 14, Verslo naujienų skyrius

dalintis